Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 november 2021
1. 35570 XV / 35570 IV, I & 35925 XV / 35925 IV, A

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de eerste rapportage van de periodieke peiling van de ambities kinderarmoede; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de rapportage aangaande het realiseren van de toegezegde kwantitatieve reductie van armoede onder kinderen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) de SP-fractie en PvdA-fractie gezamenlijk (Kox/Vos) en de ChristenUnie-fractie (Ester). De conceptbrief zal per e-mail circuleren in de commissie.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl