Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 16 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Telecomcode (35.865)

- 35865

Implementatie Telecomcode

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 30 november 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer