Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen (35.930)

- 35927

Belastingplan 2022

De commissie bevestigt het eerder vastgestelde behandeltijdpad voor het Belastingplan 2022: voorbereidend onderzoek op 23 november 2021, ontvangst memorie van antwoord op 26 november 2021, inbreng verslag op 30 november 2021, ontvangst nota naar aanleiding van het verslag op 3 december 2021, plenair debat op 13/14 december 2021 - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren