Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 16 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)

- 35604, D

Brief van de staatssecretaris van J&V over uniforme registratie van onregelmatigheden in de Wet biometrie vreemdelingenketen; Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

De commissie besluit n.a.v. de brief van de staatssecretaris van J&V van 1 november 2021 (35604, D) op 30 november 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren