Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 november 2021
1. 35590, J/28

Brief regering; Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19; Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

De commissie besluit de brief van 29 oktober 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

2. 35552 (R2148), D inzake T03278

Toezegging Etnisch profileren bij vingerafdruk (35.552 (R2148))

De commissie besluit de brief van 12 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen en de uitvoeringsstatus van toezegging T03278 op voldaan te zetten.

3. 27926, K

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over actualiteit in het huurbeleid; Huurbeleid

De commissie wenst het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 7 december 2021. Ambtelijk zal worden nagegaan op welke wijze de Tweede Kamer de brief van de minister van BZK behandelt.

4. 34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit de brief van 22 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen en de minister van BZK door middel van deze korte aantekening te laten weten dat het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, O) aan de Raad van State kan worden voorgelegd ter verkrijging van advies.
De commissie spreekt tevens uit dat zij door de minister van BZK middels de monitoringsrapportage geïnformeerd wenst te worden over het advies van de Raad van State en over de mate waarin de inbreng vanuit de commissie in het uiteindelijke Besluit is verwerkt.

5. 35925 VII / 35925 IV, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

In reactie op de brief van de minister van BZK van 12 november 2021 inzake het rappel toezeggingen BZK besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen. De uitvoeringsstatus van toezegging T02575 zal ongewijzigd blijven (openstaand).
De commissie besluit:
- de deadline van toezegging T01237 te verschuiven naar 1 januari 2023;
- Toezegging T02277 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T02425 te verschuiven naar 1 januari 2023;
- de deadline van toezegging T02426 te verschuiven naar 1 januari 2023;
- de deadline van toezegging T02463 te verschuiven naar 1 juli 2022;
- Toezegging T02575 ongewijzigd te laten (openstaand);
- de deadline van toezegging T02736 te verschuiven naar 1 juli 2022;
- de deadline van toezegging T02737 te verschuiven naar 31 december 2021;
- Toezegging T02840 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T02841 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T02845 ongewijzigd te laten (deels voldaan);
- Toezegging T02943 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T02945 ongewijzigd te laten (openstaand);
- Toezegging T02994 als voldaan te zetten;
- Toezegging T03025 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T03047 te verschuiven naar 1 januari 2022;
- de deadline van toezegging T03048 te verschuiven naar 1 juli 2022;
- Toezegging T03155 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T03195 is reeds als voldaan aangemerkt;
- Toezegging T03198 is reeds als voldaan aangemerkt;
- de deadline van toezegging T01443 te verschuiven naar 1 januari 2027;
- Toezegging T01687 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T02238 te verschuiven naar 1 maart 2022;
- Toezegging T02946 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T03194 ongewijzigd te laten (openstaand);
- Toezegging T03196 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T03199 ongewijzigd te laten (openstaand);
- de deadline van toezegging T03207 te verschuiven naar 1 juni 2022;
- de deadline van toezegging T03208 te verschuiven naar 1 juni 2022;
- de deadline van toezegging T03209 te verschuiven naar 1 april 2022;
- Toezegging T03210 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T03211 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T03212 ongewijzigd te laten (openstaand);
- Toezegging T03213 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T03245 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T03246 ongewijzigd te laten (openstaand);
- Toezegging T03247 ongewijzigd te laten (openstaand);
- de deadline van toezegging T03262 te verschuiven naar 1 mei 2022.

6. 35925 X, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Defensie over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Defensie 2022

In reactie op de brief van de minister van Defensie van 17 november 2021 inzake het rappel toezeggingen Defensie besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.

De commissie besluit:
- Toezegging T02465 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T02468 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T02475 als voldaan aan te merken.

7. 33797, AB

Brief van de minister van BZK met een afschrift van het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente 's-Hertogenbosch voor een gebiedsaanwijzing; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

De commissie besluit de brief van 18 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

8. 35424

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De commissie besluit de brief van 18 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

9. Rondvraag

Ambtelijk zal worden gevraagd bij het ministerie van BZK om de brief aan de Tweede Kamer over de rol van provincies bij gemeentelijke herindelingen ook te doen toekomen aan de Eerste Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman