Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (35.572, O)

- 35572, AC

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoering van de motie van de Leden Essers en Geerdink c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting; Belastingplan 2021

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 12 november 2021 (35572, AC) te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022 c.a.

Tevens besluit de commissie de motie van de leden Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting als uitgevoerd aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren