Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Positie jongeren in voortgangsbrieven (35.570) (T03264)

-
Toezeggingen T03143 - Proportionaliteit toegangstesten in plan van aanpak; T03264 - Positie jongeren in voortgangsbrieven; T03266 - Kabinetsstandpunt draaiboek FMS en KNMG (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Verslag schriftelijk overleg (35925 XVI, B)

De commissies besluiten toezegging T03264 en T03266 aan te merken als voldaan; toezegging T03143 blijft als openstaand geregistreerd staan.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer