Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34.842)

- 34842, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over het advies van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) inzake verzekeringsgarantiestelsels (Insurance Guarantee Scheme(s), IGS) en over het onderzoek naar een nationaal IGS; Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 25 november 2021 (34842, G) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren