Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35.447)

- 35447

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De commissie besluit een commissiebrede brief te sturen aan de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming met het verzoek inhoudelijk te reageren op de adviezen van het College voor de Rechten van de Mens (35447, D) en de Autoriteit Persoonsgegevens (35447, G) alsmede op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State (35447, H) over het wetsvoorstel. Na ontvangst van de reactie van de ministers, zal de procedure betreffende het wetsvoorstel besproken worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren