Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 30 november 2021
1. 35671

Aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 7 december 2021.

2. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 november 2021 (35925 VIII, A):

- toezeggingen T02334 en T02723 als openstaand te blijven aanmerken;
- toezegging T02067 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2022;
- toezegging T02200 als deels voldaan te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2023;
- toezegging T02722 als voldaan aan te merken.

De toezeggingen T02419 en T02623 waren reeds als voldaan aangemerkt door de commissie, op 2 november 2021 respectievelijk 23 november 2021. De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister voor BVOM

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BVOM over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 23 november 2021 (35925 VIII, B):

- toezeggingen T01575, T03080 en T03082 als openstaand te blijven aanmerken;
- toezeggingen T03078 en T03079 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2022;
- toezeggingen T02911, T02913 en T02941 als voldaan aan te merken.

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Toezegging T02623 / motie 34911, H

Brief van de minister van OCW over rapportage evaluatie Wet verlaagd wettelijk collegegeld; Verlaagd wettelijk collegegeld

Inbreng voor schriftelijk overleg ten aanzien van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 november 2021 (34911, N) wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra