Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 7 december 2021
1. Terugkoppeling 143ste IPU Assemblee

Het lid Gerkens (SP) geeft een mondelinge terugkoppeling van de 143ste IPU Assemblee, waar zij samen met de leden Geerdink (VVD), Atsma (CDA) en Raven (OSF) aan heeft deelgenomen van 26 tot en met 30 november 2021.

2. Terugkoppeling OVSE verkiezingswaarnemingsmissie Kirgiziƫ

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 14 december 2021.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk