Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel voor een verordening inzake de Europese digitale identiteit (35.885)

- Voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg op 21 december 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman