Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Deelnemingenbeleid Rijksoverheid (28.165)

- Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

Verslag nader schriftelijk overleg (28165 / 35123, V)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 14 december 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer