Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 7 december 2021
1. 32.317, MP

De commissies besluiten de brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V van 1 december 2021 (32317, MP) voor kennisgeving aan te nemen.

2. 34931 Bijeenkomsten van de Interparlementaire Controlegroep (JPSG) Europol

De commissies besluiten het lid Van Hattem (PVV) als vast lid van de Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol aan te wijzen en - als gevolg van de daardoor ontstane vacature - het lid Talsma (ChristenUnie) als plaatsvervangend lid .

3. Mededelingen en informatie

De commissies besluiten m.b.t. het voorstel voor een Verordening (COM(2021)752) voor tijdelijk aangepaste asiel- en terugkeerprocedures in Letland, Litouwen en Polen op 21 december 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren