Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 december 2021
1. Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

Brief van de staatsecretaris van I&W en de minister van J&V over het vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022; Naar een veiliger samenleving

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&W van 25 november 2021 (28684, D) op 14 december 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

2. Verzamelbrief luchtvaart

Brief regering; Verzamelbrief Luchtvaart; Luchtvaartbeleid

Naar aanleiding van de Verzamelbrief luchtvaart van de minister van I&W (31936, 892) leveren de fracties van GroenLinks (Kluit), de PVV (Bezaan) en de PvdD (Koffeman) inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.

3. Mededelingen en informatie

De commissie besluit dat de op verzoek van het lid Dessing (FVD) bij de agenda gevoegde brief gericht aan de Tweede Kamer inzake de beschikbaarheid van biogrondstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector van 29 oktober 2021 (31936 / 30196, 891) op 14 december 2021 ter bespreking zal worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra