Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 december 2021
1. Deskundigenbijeenkomst Omgevingswet 30 november 2021

De commissies blikken met tevredenheid terug op het verloop van de eerste deskundigenbijeenkomst over de invoering van de Omgevingswet van 30 november 2021. De commissies besluiten om na de tweede deskundigenbijeenkomst van 21 december a.s. de verdere procedure van de behandeling van dit dossier te bespreken.

Op verzoek van het lid Janssen (SP) vraagt de commissiestaf met enige spoed bij de Dienst Verslag en Redactie (DVR) de audio-opname van de deskundigenbijeenkomst op. De commissiegriffier wordt voorts verzocht bij het Adviescollege ICT-toetsing aan te kondigen dat de commissies overwegen vragen te stellen inzake de werking van het DSO. De commissies wensen op 14 december a.s. deze vragen te inventariseren.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra