Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) , Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen (35.971)

- 35971, 35972, 35973 en 35979 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

Wetsvoorstellen ten behoeve van verbrede inzet coronatoegangsbewijzen en wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies nemen kennis van het besluit van de Tweede Kamer om, naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 6 december 2021 (25295, 1626), de wetsvoorstellen inzake de verbrede inzet van coronatoegangsbewijzen (35971, 35972 en 35973) na het kerstreces te behandelen.
De commissies nemen voorts kennis van het voornemen van de Tweede Kamer om ten aanzien van het wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35979) voor het kerstreces inbreng te leveren voor het verslag en spreken de verwachting uit dat deze vragen spoedig zullen worden beantwoord.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer