Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 december 2021
1. 35897

Verzamelwet SZW 2022

De commissie brengt eindverslag uit teneinde wetsvoorstel 35897 (Verzamelwet SZW 2022) af te doen als hamerstuk.

2. 35420, BK

Brief van de minister van EZK, minister van Financiën, de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van SZW over aanvullingen in het steunpakket in het vierde kwartaal 2021; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit op 14 december 2021 gelegenheid te bieden om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief over aanvullingen in het steunpakket in het vierde kwartaal 2021 (35420, BK). De leden van de D66-fractie (Moonen) overwegen ter zake inbreng te leveren.

3. Rondvraag

De leden van de GroenLinks-fractie (Van Gurp) geven aan af te zien van de mogelijkheid om op 21 december 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van het ontvangen rapport "Tussen staat en menselijke maat".
De commissie besluit derhalve dat rapport te betrekken bij een eventueel te voeren kennismakingsgesprek met nieuwe bewindspersonen van SZW na de formatie, alsook de behandeling van dit rapport in de Tweede Kamer af te wachten.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl