Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 december 2021




Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Deelnemingenbeleid Rijksoverheid (28.165)

- Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

Verslag nader schriftelijk overleg (28165 / 35123, V)

De commissie besluit op 18 januari 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer