Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Regionaal Economisch Beleid (29.697)

- Fondsversterking ROM Regio Utrecht B.V.

Brief van 7 december 2021 (29697 / 35420, H)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 7 december jl. (29697 / 35420, H) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer