Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 december 2021




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Telecomcode (35.865)

- Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met implementatie Telecomcode (EU) 2018/1972

Brief van de minister van EZK van 7 december 2021 (EK, 35865, B)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 7 december jl. (35865, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer