Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie & Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rechtsstaat en Rechtsorde (29.279)

- Staatscommissie rechtsstaat

Conceptopdracht staatscommissie rechtsstaat

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van BZK (29279, F) over de conceptopdracht staatscommissie rechtsstaat besluiten de commissies gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 18 januari 2022. Tevens besluiten de commissies in overleg te treden met de desbetreffende ministers van een nieuw aangetreden kabinet, hetzij tijdens een mondeling overleg, hetzij tijdens een kennismakingsgesprek. Tevens zal in een later stadium door de commissies worden bezien of zij in overleg willen treden met de voorzitter van de staatscommissie rechtsstaat.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren