Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking (35.554) (T03060)

- Toezegging T03060

Toezegging Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking (35.554); Brief van de minister voor BVOM over uitvoering toezegging T03060 Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Pijlman) en PvdA (Fiers) gezamenlijk, en door de Fractie-Nanninga (Nanninga). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra