Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomstig sportbeleid (30.234)

- Werkprogramma NLsportraad

Verslag schriftelijk overleg (30234, M)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdD-fractie (Prast).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer