Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Met internationale en maatschappelijke organisaties kijken naar de ontwikkeling van de coronacrisis en de risico’s hiervan op armoede (35.570 XVII) (T03136)

- T03136

Toezegging Met internationale en maatschappelijke organisaties kijken naar de ontwikkeling van de coronacrisis en de risico’s hiervan op armoede (35.570 XVII)

De commissie besluit toezegging T03136 op voldaan te zetten. Daarnaast besluit zij inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 25 januari 2022 naar aanleiding van de brieven van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 6 november 2021 inzake de impact van COVID-19 op armoede en ongelijkheid (35.925 XVII, A) en d.d. 16 april 2021 inzake de impact van COVID-19 op conflictrisico (35570 XVII, C).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk