Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel voor een verordening inzake de Europese digitale identiteit (35.885)

- Voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en PvdA (Koole) gezamenlijk, PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolai).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman