Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.901)

- 35901

Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman