Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Frequentiebeleid (24.095)

- Kennisgeving ontwerp-bekendmakingsbesluit voorwaardelijke veiling niet-landelijke FM-vergunningen

Brief van de minister van EZK van 13 december 2021 (24095, G)

De commissie besluit de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van van 13 december 2021 (24095, G) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk