Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Telecomcode (35.865)

- 35865

Implementatie Telecomcode

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 18 januari 2022.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk