Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 december 2021
1. 33118, CN en CW

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over mogelijkheden van omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen; Brief van de minister van BZK over afdoening van de motie-Bisschop over tegemoetkomen aan bezwaren tegen meer permanente bewoning van recreatiewoningen; Omgevingsrecht

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden. Dit in afwachting van de door de minister van BZK in haar brief van 15 december 2021 (33118, CW) voor het voorjaar van 2022 aangekondigde nadere informatie.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra