Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Aanpak voor herstel en perspectief voor jongeren (35.883)

- 35883 / 35899, A (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 14 december 2021 inzake aanpak herstel en perspectief voor jongeren

De commissies nemen de brief van 14 december 2021 voor kennisgeving aan. De in concept bijgevoegde toezegging kan op voorgestelde wijze geregistreerd worden. Het onderwerp wordt opnieuw ter bespreking geagendeerd zodra de Kamer geïnformeerd wordt over de voortgang van de aanpak herstel en perspectief voor de jeugd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren