Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 21 december 2021
1. Brief 8ste voortgangsrapportage St. Eustatius

De commissie besluit toezegging T02532 (Kwartaalrapportages tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius) als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 april 2022. Tevens geeft zij leden de gelegenheid de 8ste voortgangsrapportage Sint Eustatius (35422 / 34877, J) desgewenst te betrekken bij een kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersoon, verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties, na afronding van de formatie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman