Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

- Brief 8ste voortgangsrapportage St. Eustatius

De commissie besluit toezegging T02532 (Kwartaalrapportages tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius) als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 april 2022. Tevens geeft zij leden de gelegenheid de 8ste voortgangsrapportage Sint Eustatius (35422 / 34877, J) desgewenst te betrekken bij een kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersoon, verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties, na afronding van de formatie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman