Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Psychische problematiek onder studenten (35.007) (T02723)

- Toezegging T02723

Toezegging Psychische problematiek onder studenten (35.007)

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2021 (35007, I), de toezegging als voldaan aan te merken en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 18 januari 2022.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra