Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Twaalfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten (35.964)

- 35964

Twaalfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 21 december 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra