Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verdrag tegen handel in menselijke organen (33.506) (T02594)

- Toezegging T02594 (Verdrag tegen handel in menselijke organen)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 13 december 2021 (32735, O)

De commissie besluit op 18 januari 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.