Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 18 januari 2022
1.
29521, AS

Brief van de ministers van BuZa en van Defensie en van de minister voor BHenO inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit, na kennisneming van de behandeling hiervan in de Tweede Kamer, de brief inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022 (29521, AS) voor kennisgeving aan te nemen.

2.
29521, AU

Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BuZa en Defensie inzake de aanvullende Artikel 100-brief over de voorziene bijdrage van een C130-transportvliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in Mali; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 25 januari 2022.

3.
35.925 V, E

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de OVSE ministeriƫle bijeenkomst van 2 en 3 december 2021; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 25 januari 2022.

4.
Inventarisatie kennismakingsgesprekken nieuwe bewindspersonen

De commissie besluit kennismakingsgesprekken op korte termijn in te plannen met:
- de minister en staatssecretaris van Defensie gezamenlijk;
- de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
- de minister van Buitenlandse Zaken, mogelijk gezamenlijk met de commissie EUZA, en zo mogelijk voor het debat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU dat op 1 februari 2022 gepland staat.

5.
Conferentie inzake Europese ruimtevaart en digitale culturele industrie in Toulouse, 6-7 februari as.

Het lid Beukering (Fractie-Nanninga) geeft aan interesse te hebben om deel te nemen aan deze conferentie.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit, op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks), de commissiestaf te vragen ambtelijk na te gaan wanneer de beantwoording van de brief met nadere vragen inzake Gezamenlijke mededeling Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije verwacht kan worden.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk