Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Deelnemingenbeleid Rijksoverheid (28.165)

- Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

Verslag nader schriftelijk overleg (28165 / 35123, V)

De commissie besluit de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 november 2021 (28165 / 35123, V) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer