Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (35.925 IX)

- 35925 IX, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022

De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021 om de volgende toezeggingen (opnieuw) als voldaan te beschouwen: T03224, T02507, T02774, T02805, T02951, T02960, T02961, T02962, T03074, T03160, T03170, T03182, T03226, T03232, T03235.

De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021 om de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2022: T03230, T03231, T02187, T02629, T02634, T02637, T02775, T02802, T02690, T02918, T02956 (deadline 1 januari 2024), T02989, T02990, T03225, T03236 en T03237.

De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021 om de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2023: T03139, T03234, T03259, T03260, T03261.

De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021, om toezegging T03228 als 'legisprudentie' aan te merken.

De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021 om de volgende toezeggingen aan te houden en via de mail na te vragen of de status van de toezeggingen aangepast kan worden: T03177, T03222, T03229.

- Kennismakingsgesprek(ken) nieuwe bewindspersonen

De commissie besluit de nieuwe minister en staatssecretarissen van Financiën uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek op korte termijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren