Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie & Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rechtsstaat en Rechtsorde (29.279)

- Staatscommissie rechtsstaat

Conceptopdracht staatscommissie rechtsstaat

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Backer), PvdA (Recourt), PVV (Bezaan), PvdD (Nicolai) en SGP (Van Dijk).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren