Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Psychische problematiek onder studenten (35.007) (T02723)

- Toezegging T02723

Toezegging Psychische problematiek onder studenten (35.007)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort), de PvdA (Fiers) en de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra