Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 januari 2022
1.
Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 - 2021

Brief van de staatssecretaris van VWS van 19 november 2021 (24170, E)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdD-fractie (Prast).
De CDA-fractie stelt voor dit onderwerp ook te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersonen.

2.
Toezegging T02594 (Verdrag tegen handel in menselijke organen)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 13 december 2021 (32735, O)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en SP gezamenlijk (Van Gurp en Gerkens) en de PVV-fractie (Van Kesteren). De toezegging blijft in afwachting van de reactie hierop als openstaand geregistreerd staan.
De CDA-fractie stelt voor de ratificatie van het verdrag te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersonen.

3.
Generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Brief van de minister van VWS van 22 december 2021 (27529, P)

De commissie ziet geen aanleiding om op dit moment in schriftelijk overleg te treden, maar overweegt dit onderwerp te betrekken bij (het vervolgtraject van) de nog te plannen technische briefing en/of bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersonen.

4.
Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

Verslag nader schriftelijk overleg (32647, E)

De commissie besluit de brief van de minister van VWS van 8 november 2021 (verslag nader schriftelijk overleg; 32647, E) op 15 februari 2022 opnieuw ter bespreking te agenderen.

5.
Kennismakingsgesprek(ken) nieuwe bewindspersonen

De commissie besluit na het debat over de regeringsverklaring aparte kennismakingsgesprekken te voeren met de drie bewindspersonen van VWS. Suggesties voor gespreksonderwerpen kunnen tot vrijdag 21 januari 2022, 10.00 uur aangeleverd worden bij de griffie. De inventarisatie van de onderwerpen wordt op 25 januari 2022 ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer