Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Gehandicaptenbeleid (24.170)

- Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 - 2021

Brief van de staatssecretaris van VWS van 19 november 2021 (24170, E)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdD-fractie (Prast).
De CDA-fractie stelt voor dit onderwerp ook te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersonen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer