Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verdrag tegen handel in menselijke organen (33.506) (T02594)

- Toezegging T02594 (Verdrag tegen handel in menselijke organen)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 13 december 2021 (32735, O)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en SP gezamenlijk (Van Gurp en Gerkens) en de PVV-fractie (Van Kesteren). De toezegging blijft in afwachting van de reactie hierop als openstaand geregistreerd staan.
De CDA-fractie stelt voor de ratificatie van het verdrag te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersonen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer