Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 25 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2022 (35.982)

- E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie besluit geen prioritering van voorstellen uit het werkprogramma te maken, maar verzoekt de staf om de voorstellen in annex I, wanneer deze zijn gepubliceerd door de Europese Commissie, te agenderen om op dat moment te bepalen of de commissie deze in behandeling wil nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren