Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 25 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Dialogen met partners over politiek-democratische cultuur in verband met macht en tegenmacht (34.864) (T02908)

- Toezeggingen Omgevingswet

In reactie op de brief van de toenmalige minister van BZK van 14 december 2021 (33118/34986, CV) inzake de voortgang van de invoering van de Omgevingswet, besluiten de commissies over de volgende toezeggingen als volgt:

- toezegging T02869 als “deels voldaan” aan te merken;
- toezegging T02867 als “openstaand” te blijven beschouwen;
- toezeggingen T02849, T02857, T02887 en T02908 als nieuwe deadline 1 maart 2022 mee te geven.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra