Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 1 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2022 (35.982)

- E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie bespreekt het Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie en besluit het initiatief "Een partnerschap met de Golf" als prioritair voor te dragen voor 2022.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk