Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 1 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2022 (35.982)

- E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie stelt de Kamer voor het volgende voorstel als prioritair aan te merken:
- 19. Ultraperifere gebieden


De griffier van de commissie,
Fred Bergman