Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2022 (35.982)

- E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie besluit de voorstellen 'Cyberweerbaarheid', 'Vooraf te verstrekken passagiersgegevens', 'Wederzijdse toegang tot veiligheidsgerelateerde informatie', 'Overdracht van strafvervolging', 'Wederzijdse erkenning van ouderschap door de lidstaten' (annex I) en het 'Herziening van het acquis inzake de rechten van slachtoffers' (annex II) als prioritair voor te dragen voor 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren