Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 1 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2022 (35.982)

- E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie bespreekt het Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie en besluit de Europese zorgstrategie (nr. 24 uit Annex I) als prioritair voorstel voor te dragen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer